1 post vacant de brancardier (perioadă nedeterminată) la Compartimentul Primire Urgențe

1 post vacant de îngrijitoare de curățenie în cadrul Compartimentul Primire Urgențe

(perioadă nedeterminată)

1 post vacant cadru tehnic PSI deb ( perioada nedeterminata) la Serviciul Administrativ, Transport, Tehnic, PSI

              Director medical

1 post vacant de brancardier (perioadă nedeterminată) la Compartimentul Primire Urgențe

1 post vacant de îngrijitoare de curățenie în cadrul Compariment Obstretică Ginecologie (perioadă nedeterminată)

1 post vacant muncitor II – instalator în cadrul Formației întreținere, deservire, transport (perioadă nedeterminată)

1 post vacant de îngrijitoare de curățenie în cadrul  Comp. Recuperare, medicină fizică si balneologie (perioadă nedeterminată)

             1 post inspector de specialitate I – economist (perioadă nedeterminată) la Compartiment Resurse Umane, Informatică

             1 post muncitor electricean – perioadă nedeterminată

               Director medical

               Director financiar-contabil

             1 post asistent medical – perioadă nedeterminată

            1 post asistent medical – perioadă determinată

             1 post de asistent medical – perioadă determinată

               1 post îngrijitoare de curățenie – perioadă determinată

               1 post asistent medical debutant specialitatea medicină generală – perioadă nedeterminată