1 post inspector de specialitate I – economist (perioadă nedeterminată) la Compartiment Resurse Umane, Informatică

             1 post muncitor electricean – perioadă nedeterminată

               Director medical

               Director financiar-contabil

             1 post asistent medical – perioadă nedeterminată

            1 post asistent medical – perioadă determinată

             1 post de asistent medical – perioadă determinată

               1 post îngrijitoare de curățenie – perioadă determinată

               1 post asistent medical debutant specialitatea medicină generală – perioadă nedeterminată