– Secția Medicină Internă

          din care : Compartiment Neurologie

– Compartiment Chirurgie Generală

– Compartiment Obstetrică Ginecologie

– Compartiment Pediatrie

– Compartiment Ati

– Compartiment Orl

– Compartiment Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie,

– Compartiment de Primire Urgențe (CPU)

 

          TOTAL                                                                                              

 

– Însoțitori

– Spitalizare de zi

 

– Unitate de Transfuzie Sanguină  ( UTS )

– Prosectura

 

– Farmacia

– Laborator analize medicale

– Laborator radiologie și imagistică medicală

– Laborator recuperare medicină fizică și balneologie

– Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale

– Cabinet planificare familială

– Cabinet medicină dentară (asigură și urgențele stomatologice)

– Dispensar TBC

 

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile :

 • Medicină Internă

 • Chirurgie Generală

 • Obstetrică ginecologie

 • Pediatrie

 • Oftalmologie

 • Orl

 • Dermatovenerologie

 • Neurologie

 • Cardiologie

 • Pneumologie

 • Recuperare, medicină fizică și balneologie

 • urologie

 

– Aparat funcțional

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat spitalului

 

nota: nașterile vor fi dirijate către alte unități sanitare

 

32 PATURI

                                                                                                                            12 PATURI

14 PATURI

8 PATURI

10 PATURI

3 PATURI

4 PATURI

15 PATURI

86 PATURI

5 PATURI

15 PATURI