06.01.03.01 – pagină de internet a instituției atotcuprinzătoare ca informații despre spital, existentă și funcțională, cel puțin în limba română, ca primă modalitate de acces .

06.01.03.02 – tarifele consultaţiilor şi analizelor medicale nedecontate de casa de asigurări de sănătate) .

06.01.03.03 – listă nominală cu personalul medical şi gradul lor profesional, din fiecare serviciu medical .

06.01.03.05 – număr de telefon pentru programări,

06.01.03.06 – adresă electronică de contact pentru întrebări şi sesizări, 

06.01.03.07 – informaţii referitoare la nr. de pacienţi trataţi pe an,

06.01.03.08 – informaţii referitoare la nr. de examene paraclinice realizate pe an, 

06.01.03.09 – informaţii referitoare la dotări ale spitalului, afișate pe pagina de internet .

06.01.03.10 – informaţii referitoare la instituţii partenere pe diverse programe .

06.01.03.11- informaţii referitoare la programe în care instituţia este parte,

06.01.03.12 – informaţii privind asociaţii pentru îngrijiri şi asistenţă postspitalizare,

06.01.03.13 – informaţii referitoare la nr. de consultaţii realizate pe an.

06.01.03.14 – prezentare servicii medicale ambulatoriu

06.01.03.15 – informaţii privind modalităţile de acces ale pacienților către spital (autoturism, transport în comun, pietonal).

06.01.03.16 – informaţii privind externarea

06.03.02.04 – drepturile şi obligaţiile pacientului pe timpul spitalizării

06.03.04.06 – planul de management

06.04.02.02 – pacientul/aparţinătorii pot accesa informaţii de pe pagina de internet a spitalului privind tipurile de investigaţii paraclinice pe care instituţia le efectuează .

08.02.06.01 – sistem de programare a internărilor pentru bolnavii cronici, existent

06.03.03.02 – tarifele diverselor servicii medicale, accesibile spre informare pacienţilor/aparţinătorilor

06.03.06.04 – tarife pentru cazare şi masă aparţinători